کرون سوئد / کرونا ایسلند

SEK/ISK Ask
نرخ فعلی:: 14.369 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 14.369 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 14.369 0.03
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی