کرون سوئد / کرونا ایسلند

SEK/ISK Ask
نرخ فعلی:: 14.614 0.28
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 14.614 0.28
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 14.614 0.28
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۳:۰۹:۰۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد / کرونا ایسلند 0.0410 0.0330 0.2270 0.5890 0.0740 2.3528

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.386
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.386
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.386
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 15
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.386
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.64%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی