کرون سوئد / روپیه هند

SEK/INR Ask
نرخ فعلی:: 8.6117 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 8.6117 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8.6117 0.02
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۰۷:۲۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد / روپیه هند 0.0404 0.0074 0.1215 0.1628 0.0542 0.8349

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3883
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3883
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3883
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3883
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.51%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی