کرون سوئد / دلار هنگ کنگ

SEK/HKD Ask
نرخ فعلی:: 0.902 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.902 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.902 0.04
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کرون سوئد / دلار هنگ کنگ در روز جاری

۰۷:۰۲:۳۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.902 07:02:36 - - 0.0004 0.04% 0.0005 0.06% 0.0015 0.098
0.902 07:02:34 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0005 0.06% 0.0015 0.098
0.9016 06:43:38 0.0001 0.01% - - 0.0001 0.01% 0.0019 0.0984
0.9015 06:22:30 0.0002 0.02% 0.0001 0.01% - - 0.002 0.0985
0.9013 06:02:41 - - 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0022 0.0987
0.9013 06:02:39 0.0005 0.06% 0.0003 0.03% 0.0002 0.02% 0.0022 0.0987
0.9018 05:43:36 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0003 0.03% 0.0017 0.0982
0.9016 05:22:38 0.0003 0.03% - - 0.0001 0.01% 0.0019 0.0984
0.9019 05:02:31 - - 0.0003 0.03% 0.0004 0.04% 0.0016 0.0981
0.9019 05:02:29 0.0007 0.08% 0.0003 0.03% 0.0004 0.04% 0.0016 0.0981
0.9012 04:43:40 0.0005 0.06% 0.0004 0.04% 0.0003 0.03% 0.0023 0.0988
0.9007 04:02:46 - - 0.0009 0.10% 0.0008 0.09% 0.0028 0.0993
0.9007 04:02:46 0.0005 0.06% 0.0009 0.10% 0.0008 0.09% 0.0028 0.0993
0.9012 03:03:04 - - 0.0004 0.04% 0.0003 0.03% 0.0023 0.0988
0.9012 03:03:01 0.0005 0.06% 0.0004 0.04% 0.0003 0.03% 0.0023 0.0988
0.9017 02:22:57 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0002 0.02% 0.0018 0.0983
0.9016 01:43:56 0.0006 0.07% - - 0.0001 0.01% 0.0019 0.0984
0.901 00:43:29 0.0005 0.06% 0.0006 0.07% 0.0005 0.06% 0.0025 0.099
0.9015 00:22:46 - - 0.0001 0.01% - - 0.002 0.0985
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی