کرون سوئد / دلار هنگ کنگ

SEK/HKD Ask
نرخ فعلی:: 0.9129 0.75
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.9129 0.75
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.9129 0.75
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرون سوئد / دلار هنگ کنگ

۲۱:۲۲:۵۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد / دلار هنگ کنگ 0.0069 0.0091 0.0189 0.0168 0.0372 0.0493

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0871

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0871

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0871

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0871

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.54%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی