کرون سوئد / پوند انگلیس

SEK/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.084 2.56
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.084 2.56

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.084 2.56

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کرون سوئد / پوند انگلیس در روز جاری

۱۱:۲۸:۳۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.084 11:28:35 0.0017 2.07% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.0823 11:22:45 0.0017 2.07% 0.0004 0.49% 0.0004 0.49% 0.0017 -
0.084 11:07:36 0.0017 2.07% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.0823 11:03:55 - - 0.0004 0.49% 0.0004 0.49% 0.0017 -
0.0823 11:03:44 0.0001 0.12% 0.0004 0.49% 0.0004 0.49% 0.0017 -
0.0822 10:22:57 0.0018 2.19% 0.0003 0.37% 0.0003 0.37% 0.0018 -
0.084 10:14:34 0.0019 2.31% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.0821 10:04:00 - - 0.0002 0.24% 0.0002 0.24% 0.0019 -
0.0821 10:03:59 0.0019 2.31% 0.0002 0.24% 0.0002 0.24% 0.0019 -
0.084 09:49:42 0.0018 2.19% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.0822 09:44:08 0.0018 2.19% 0.0003 0.37% 0.0003 0.37% 0.0018 -
0.084 09:28:34 0.0018 2.19% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.0822 09:23:17 0.0001 0.12% 0.0003 0.37% 0.0003 0.37% 0.0018 -
0.0821 09:03:33 - - 0.0002 0.24% 0.0002 0.24% 0.0019 -
0.0821 09:03:29 0.0001 0.12% 0.0002 0.24% 0.0002 0.24% 0.0019 -
0.0822 08:44:00 0.0018 2.19% 0.0003 0.37% 0.0003 0.37% 0.0018 -
0.084 08:35:53 - - 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.084 08:35:51 0.0018 2.19% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.0822 08:22:53 0.0018 2.19% 0.0003 0.37% 0.0003 0.37% 0.0018 -
0.084 08:07:41 0.0017 2.07% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.0823 08:03:38 - - 0.0004 0.49% 0.0004 0.49% 0.0017 -
0.0823 08:03:37 0.0017 2.07% 0.0004 0.49% 0.0004 0.49% 0.0017 -
0.084 07:42:37 0.0019 2.31% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.0821 07:03:01 - - 0.0002 0.24% 0.0002 0.24% 0.0019 -
0.0821 07:03:01 0.0019 2.31% 0.0002 0.24% 0.0002 0.24% 0.0019 -
0.084 06:56:33 0.0019 2.31% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.0821 06:43:52 0.0019 2.31% 0.0002 0.24% 0.0002 0.24% 0.0019 -
0.084 06:28:32 0.0019 2.31% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
0.0821 06:22:49 0.0019 2.31% 0.0002 0.24% 0.0002 0.24% 0.0019 -
0.084 06:07:40 0.0019 2.31% 0.0021 2.56% 0.0021 2.56% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی