کرون سوئد / پوند انگلیس

SEK/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.084 1.69
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.084 1.69

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.084 1.69

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه کرون سوئد / پوند انگلیس

نمودار کندل‌استیک کرون سوئد / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار نوسانات کرون سوئد / پوند انگلیس در روز جاری

مقایسه روند قیمت کرون سوئد / پوند انگلیس در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه کرون سوئد / پوند انگلیس

اندیکاتورهای کرون سوئد / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی