کرون سوئد / پوند مصر

SEK/EGP Ask
نرخ فعلی:: 1.6928 0.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.6928 0.37

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.6928 0.37

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون سوئد / پوند مصر

در حال حاضر قیمت کرون سوئد / پوند مصر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون سوئد / پوند مصر 1.6928 ریال می باشد

قیمت کرون سوئد / پوند مصر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون سوئد / پوند مصر روز گذشته برابر با 1.6981 ریال بود

قیمت کرون سوئد / پوند مصر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون سوئد / پوند مصر نسبت به روز گذشته 0.0053 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون سوئد / پوند مصر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون سوئد / پوند مصر برابر با 1.7001 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون سوئد / پوند مصر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.7021 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون سوئد / پوند مصر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.6905 ریال

قیمت کرون سوئد / پوند مصر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / پوند مصر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 1.7324 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.28 درصدی یا 0.0396 ریال کرون سوئد / پوند مصر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون سوئد / پوند مصر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / پوند مصر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 1.7314 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.22  درصدی یا 0.0386 ریال کرون سوئد / پوند مصر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون سوئد / پوند مصر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / پوند مصر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 1.8307 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.53 درصدی یا 0.1379 ریال کرون سوئد / پوند مصر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون سوئد / پوند مصر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / پوند مصر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 1.8236 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.17 درصدی یا 0.1308 ریال کرون سوئد / پوند مصر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون سوئد / پوند مصر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / پوند مصر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 1.9026 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.02 درصدی یا 0.2098 ریال کرون سوئد / پوند مصر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون سوئد / پوند مصر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون سوئد / پوند مصر برابر است با 2.0789 ریال که در تاریخ چهارشنبه 23 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / پوند مصر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.921874 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون سوئد / پوند مصر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.22 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون سوئد / پوند مصر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / پوند مصر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.53 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون سوئد / پوند مصر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  7.17 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون سوئد / پوند مصر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / پوند مصر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.02 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / پوند مصر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.58  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / پوند مصر، 2.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / پوند مصر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / پوند مصر، 2.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / پوند مصر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / پوند مصر،  2.22 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / پوند مصر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / پوند مصر،  2.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / پوند مصر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / پوند مصر،  2.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / پوند مصر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / پوند مصر،  2.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / پوند مصر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 54.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / پوند مصر،  2.22 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون سوئد / پوند مصر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین