کرون سوئد / کرون چک

SEK/CZK Ask
نرخ فعلی:: 2.6169 0.41
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.6169 0.41
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.6169 0.41
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۳:۳۵:۰۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد / کرون چک - 0.0104 0.0661 0.1116 0.2341 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3831
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3831
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3831
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3831
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.64%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی