کرون سوئد / رئال برزیل

SEK/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.6196 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.6196 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.6196 0.06
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۸:۲۲:۴۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد / رئال برزیل 0.0003 0.0112 0.0169 0.0466 0.0036 0.1737

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3804
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 61.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3804
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3804
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3804
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 61.39%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی