کرون سوئد / دلار استرالیا

SEK/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.1547 2.59
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1547 2.59

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1547 2.59

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کرون سوئد / دلار استرالیا

در حال حاضر قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کرون سوئد / دلار استرالیا
0.1547 ریال
می باشد

قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا روز گذشته برابر با
0.1544 ریال
بود

قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به روز گذشته
0.0003 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کرون سوئد / دلار استرالیا برابر با 0.1546 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون سوئد / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1587 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کرون سوئد / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1543 ریال

قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / دلار استرالیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 0.1523 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.57 درصدی یا 0.0024 ریال کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / دلار استرالیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 آبان 1400  با رقم 0.1587 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.52  درصدی یا 0.004 ریال کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / دلار استرالیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 0.1587 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.52 درصدی یا 0.004 ریال کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / دلار استرالیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1400  با رقم 0.156 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.83 درصدی یا 0.0013 ریال کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کرون سوئد / دلار استرالیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 0.1587 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.52 درصدی یا 0.004 ریال کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کرون سوئد / دلار استرالیا برابر است با 0.1686 ریال که در تاریخ سه شنبه 27 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.709515 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کرون سوئد / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.52 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.52 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.83 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کرون سوئد / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.52 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.03  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا، 2.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا، 2.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا،  2.52 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا،  2.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا،  2.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 20.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا،  2.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کرون سوئد / دلار استرالیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کرون سوئد / دلار استرالیا،  2.52 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کرون سوئد / دلار استرالیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی