کرون سوئد / پزوی آرژانتین

SEK/ARS Ask
نرخ فعلی:: 11.0007 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.0007 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.0007 -

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد کرون سوئد / پزوی آرژانتین

۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد / پزوی آرژانتین - 0.2227 0.7050 0.43 1.4570 7.7017

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0007
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0007
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0007
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0007
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.01%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی