کرون سوئد / درهم امارات

SEK/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.4207 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4207 0.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4207 0.26
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۴۳:۲۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4207 19:43:29 0.0001 0.02% 0.0011 0.26% 0.0013 0.31% 0.005 -
0.4208 19:22:44 0.0001 0.02% 0.001 0.24% 0.0012 0.29% 0.0049 -
0.4209 19:03:36 - - 0.0009 0.21% 0.0011 0.26% 0.0048 -
0.4209 19:03:28 0.0006 0.14% 0.0009 0.21% 0.0011 0.26% 0.0048 -
0.4203 18:43:40 0.0001 0.02% 0.0015 0.36% 0.0017 0.40% 0.0054 -
0.4204 18:22:33 0.0004 0.10% 0.0014 0.33% 0.0016 0.38% 0.0053 -
0.4208 18:03:01 - - 0.001 0.24% 0.0012 0.29% 0.0049 -
0.4208 18:02:59 0.0005 0.12% 0.001 0.24% 0.0012 0.29% 0.0049 -
0.4203 17:43:40 0.0001 0.02% 0.0015 0.36% 0.0017 0.40% 0.0054 -
0.4204 17:22:26 0.0004 0.10% 0.0014 0.33% 0.0016 0.38% 0.0053 -
0.4208 16:50:35 0.0001 0.02% 0.001 0.24% 0.0012 0.29% 0.0049 -
0.4207 16:22:47 0.0002 0.05% 0.0011 0.26% 0.0013 0.31% 0.005 -
0.4209 15:43:41 0.0005 0.12% 0.0009 0.21% 0.0011 0.26% 0.0048 -
0.4214 15:22:53 0.0006 0.14% 0.0004 0.09% 0.0006 0.14% 0.0043 -
0.4208 15:08:53 0.0001 0.02% 0.001 0.24% 0.0012 0.29% 0.0049 -
0.4207 14:43:37 0.0002 0.05% 0.0011 0.26% 0.0013 0.31% 0.005 -
0.4205 14:22:43 0.0001 0.02% 0.0013 0.31% 0.0015 0.36% 0.0052 -
0.4206 13:43:31 0.0002 0.05% 0.0012 0.29% 0.0014 0.33% 0.0051 -
0.4208 13:22:57 0.0002 0.05% 0.001 0.24% 0.0012 0.29% 0.0049 -
0.421 13:03:07 - - 0.0008 0.19% 0.001 0.24% 0.0047 -
0.421 13:03:02 0.0003 0.07% 0.0008 0.19% 0.001 0.24% 0.0047 -
0.4207 12:22:44 0.0001 0.02% 0.0011 0.26% 0.0013 0.31% 0.005 -
0.4206 12:04:22 - - 0.0012 0.29% 0.0014 0.33% 0.0051 -
0.4206 12:04:22 0.0009 0.21% 0.0012 0.29% 0.0014 0.33% 0.0051 -
0.4215 11:43:34 0.0003 0.07% 0.0003 0.07% 0.0005 0.12% 0.0042 -
0.4212 11:08:45 0.0002 0.05% 0.0006 0.14% 0.0008 0.19% 0.0045 -
0.421 10:43:32 0.0003 0.07% 0.0008 0.19% 0.001 0.24% 0.0047 -
0.4213 10:22:48 0.0002 0.05% 0.0005 0.12% 0.0007 0.17% 0.0044 -
0.4215 10:08:57 0.0008 0.19% 0.0003 0.07% 0.0005 0.12% 0.0042 -
0.4223 09:43:38 0.0001 0.02% 0.0005 0.12% 0.0003 0.07% 0.0034 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی