شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Schoellerbank Global Pension Fonds A

Schoellerbank Global Pension Fonds A
نرخ فعلی 8.34 0
صندوق های سرمایه گذاری اتریش
نرخ فعلی: 8.34 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 8.34 0
واحد پولی: یورو
کشور : اتریش
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اتریش
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۵ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Schoellerbank Global Pension Fonds A - - 0.0300 0.24 0.02 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 8 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 8 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 8 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 8 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.34 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.25%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی