شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Scentre

Scentre
نرخ فعلی 2.12 0
بازار سهام استرالیا
نرخ فعلی: 2.12 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 2.12 0
واحد پولی: دلار
کشور : -
شاخه: بازار سهام استرالیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۰ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Scentre - 0.13 0.02 1.86 1.72 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.88 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.51%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی