Sberbank Global Internet

Sberbank Global Internet
نرخ فعلی:: 5,054.25 -
صندوق های سرمایه گذاری روسیه
نرخ فعلی: : 5,054.25 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5,054.25 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری روسیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Sberbank Global Internet

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Sberbank Global Internet - 124.57 88.44 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,969 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85.25 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,989 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 65.25 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,004 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.25 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,004 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.25 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی