Sberbank Global Internet

Sberbank Global Internet
نرخ فعلی:: 5,132.96 -
صندوق های سرمایه گذاری روسیه
نرخ فعلی: : 5,132.96 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5,132.96 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری روسیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

‌میانگین متحرک (EMA) Sberbank Global Internet

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 5,088.65
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 5,051.58
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 5,023.30
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 5,040.83
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 5,067.20
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 5,107.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 5,136.98

‌میانگین متحرک (SMA) Sberbank Global Internet

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 5,080.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 5,027.34
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 4,980.50
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 4,510.97
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 2,706.58
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 1,353.29
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 676.64

سطوح ‌حمایت و مقاومت Sberbank Global Internet

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 5,132.96 5,132.96 5,132.96 - -
حمایت 2 (S2) 5,132.96 5,132.96 5,132.96 2,566.48 -
حمایت 1 (S1) 5,132.96 5,132.96 5,132.96 - 5,132.96
نقطه پیوت (PP) 5,132.96 5,132.96 5,132.96 2,566.48 5,132.96
مقاومت 1 (R1) 5,132.96 5,132.96 5,132.96 - 5,132.96
مقاومت 2 (R2) 5,132.96 5,132.96 5,132.96 2,566.48 -
مقاومت 3 (R3) 5,132.96 5,132.96 5,132.96 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی