Sberbank Global Internet

Sberbank Global Internet
نرخ فعلی:: 5,090.89 -
صندوق های سرمایه گذاری روسیه

نرخ فعلی: : 5,090.89 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5,090.89 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های سرمایه گذاری روسیه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه Sberbank Global Internet

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Arsagera - Equity Fund 13,880.91 ۱۲ آذر - - 13,880.91 13,880.91 0 302.09 13,880.91 14,531.65
Arsagera - Mixed Fund 8,322.53 ۱۲ آذر - - 8,322.53 8,322.53 0 117.47 8,322.53 8,586.39
Gazprombank - Russian Equities 3,541.8 ۸ مهر - - 3,587.55 3,541.8 0 - - -
Gazprombank - Russian Eurobonds 4,049.59 ۸ مهر - - 4,076.34 4,049.59 0 - - -
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1,952.68 ۸ مهر - - 1,952.68 1,950.98 0 - - -
Gazprombank - Russian Growth Fund 1,033.52 ۸ مهر - - 1,037.6 1,032.53 0 - - -
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 17,428.92 ۱۳ آذر - - 17,428.92 17,428.92 0 53.92 17,542.17 17,844.31
Raiffeisen - Infotech 32,836.03 ۱۳ آذر - - 32,836.03 32,836.03 0 1,089.97 34,072.07 34,707.38
Raiffeisen Active Management 35,749.82 ۱۳ آذر - - 35,749.82 35,749.82 0 768.18 35,749.82 37,539.45
Raiffeisen Balanced 38,490.44 ۱۳ آذر - - 38,490.44 38,490.44 0 702.56 38,490.44 40,599.29
Raiffeisen Bonds 26,606.41 ۱۳ آذر - - 26,606.41 26,606.41 0 219.59 26,634.43 27,031.13
Raiffeisen Commodities 51,286.62 ۱۳ آذر - - 51,286.62 51,286.62 0 1,245.38 51,907.09 54,194.85
Raiffeisen Consumer 23,193.93 ۱۲ آذر - - 23,271.33 23,193.93 0 1,082.07 23,193.93 25,109.64
Raiffeisen Electric Utilities 6,162.83 ۱۳ آذر - - 6,162.83 6,162.83 0 181.17 6,162.83 6,570.3
Raiffeisen Emerging Markets 28,760.36 ۱۲ آذر - - 28,760.36 28,760.36 0 93.64 28,760.36 29,674.56
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی