ریال عربستان / دلار تایوان

SAR/TWD Ask
نرخ فعلی:: 7.3799 0.39
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.3799 0.39

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.3799 0.39

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ریال عربستان / دلار تایوان در روز جاری

۱۵:۴۴:۳۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
7.3799 15:44:39 0.0048 0.07% 0.0288 0.39% 0.0288 0.39% 0.0536 0.3799
7.3847 15:23:38 0.0021 0.03% 0.024 0.32% 0.024 0.32% 0.0488 0.3847
7.3826 15:05:00 - - 0.0261 0.35% 0.0261 0.35% 0.0509 0.3826
7.3826 15:04:59 0.0016 0.02% 0.0261 0.35% 0.0261 0.35% 0.0509 0.3826
7.3842 14:44:48 0.001 0.01% 0.0245 0.33% 0.0245 0.33% 0.0493 0.3842
7.3852 14:16:20 0.0023 0.03% 0.0235 0.32% 0.0235 0.32% 0.0483 0.3852
7.3829 13:44:11 0.002 0.03% 0.0258 0.35% 0.0258 0.35% 0.0506 0.3829
7.3809 13:04:20 - - 0.0278 0.38% 0.0278 0.38% 0.0526 0.3809
7.3809 13:04:18 0.002 0.03% 0.0278 0.38% 0.0278 0.38% 0.0526 0.3809
7.3829 12:24:58 0.0008 0.01% 0.0258 0.35% 0.0258 0.35% 0.0506 0.3829
7.3821 12:04:59 - - 0.0266 0.36% 0.0266 0.36% 0.0514 0.3821
7.3821 12:04:48 0.0018 0.02% 0.0266 0.36% 0.0266 0.36% 0.0514 0.3821
7.3839 11:44:17 0.0094 0.13% 0.0248 0.34% 0.0248 0.34% 0.0496 0.3839
7.3933 11:23:36 0.0022 0.03% 0.0154 0.21% 0.0154 0.21% 0.0402 0.3933
7.3955 11:04:35 - - 0.0132 0.18% 0.0132 0.18% 0.038 0.3955
7.3955 11:04:34 0.0009 0.01% 0.0132 0.18% 0.0132 0.18% 0.038 0.3955
7.3946 10:44:35 0.0031 0.04% 0.0141 0.19% 0.0141 0.19% 0.0389 0.3946
7.3977 10:23:46 0.0038 0.05% 0.011 0.15% 0.011 0.15% 0.0358 0.3977
7.3939 10:05:06 - - 0.0148 0.20% 0.0148 0.20% 0.0396 0.3939
7.3939 10:05:06 0.0037 0.05% 0.0148 0.20% 0.0148 0.20% 0.0396 0.3939
7.3976 09:44:32 0.0005 0.01% 0.0111 0.15% 0.0111 0.15% 0.0359 0.3976
7.3981 09:03:55 - - 0.0106 0.14% 0.0106 0.14% 0.0354 0.3981
7.3981 09:03:55 0.0068 0.09% 0.0106 0.14% 0.0106 0.14% 0.0354 0.3981
7.3913 08:43:59 0.0012 0.02% 0.0174 0.24% 0.0174 0.24% 0.0422 0.3913
7.3901 08:23:24 0.0052 0.07% 0.0186 0.25% 0.0186 0.25% 0.0434 0.3901
7.3953 08:03:55 - - 0.0134 0.18% 0.0134 0.18% 0.0382 0.3953
7.3953 08:03:54 0.0024 0.03% 0.0134 0.18% 0.0134 0.18% 0.0382 0.3953
7.3929 07:23:18 0.004 0.05% 0.0158 0.21% 0.0158 0.21% 0.0406 0.3929
7.3889 07:03:40 - - 0.0198 0.27% 0.0198 0.27% 0.0446 0.3889
7.3889 07:03:39 0.0034 0.05% 0.0198 0.27% 0.0198 0.27% 0.0446 0.3889
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی