ریال عربستان / دلار تایوان

SAR/TWD Ask
نرخ فعلی:: 7.3965 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.3965 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.3965 0.04

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ریال عربستان / دلار تایوان

در حال حاضر قیمت ریال عربستان / دلار تایوان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عربستان / دلار تایوان 7.3965 ریال می باشد

قیمت ریال عربستان / دلار تایوان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عربستان / دلار تایوان روز گذشته برابر با 7.3923 ریال بود

قیمت ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به روز گذشته 0.0042 ریال افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عربستان / دلار تایوان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عربستان / دلار تایوان برابر با 7.3932 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.4011 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.3701 ریال

قیمت ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دلار تایوان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 7.3682 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.38 درصدی یا 0.0283 ریال ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دلار تایوان در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 7.3776 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.25  درصدی یا 0.0189 ریال ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دلار تایوان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 7.4168 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.27 درصدی یا 0.0203 ریال ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دلار تایوان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 7.4801 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.11 درصدی یا 0.0836 ریال ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دلار تایوان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 7.4703 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.98 درصدی یا 0.0738 ریال ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عربستان / دلار تایوان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عربستان / دلار تایوان برابر است با 8.2428 ریال که در تاریخ دوشنبه 22 مرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.067684 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عربستان / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.25 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.27 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.11 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.98 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار تایوان، 0.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار تایوان، 0.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار تایوان،  0.25 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار تایوان،  0.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار تایوان،  0.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار تایوان،  0.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دلار تایوان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 54. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دلار تایوان،  0.25 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عربستان / دلار تایوان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین