ریال عربستان / دلار سنگاپور

SAR/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.3596 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3596 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3596 0.03
واحد پولی : -
کشور : عربستان سعودی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ریال عربستان / دلار سنگاپور در روز جاری

۰۲:۲۳:۱۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3596 02:23:11 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.0001 -
0.3597 02:04:03 - - 0.0002 0.06% 0.0003 0.08% 0.0002 -
0.3597 02:04:01 0.0002 0.06% 0.0002 0.06% 0.0003 0.08% 0.0002 -
0.3595 01:44:01 0.0001 0.03% - - 0.0001 0.03% - -
0.3594 01:22:40 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% - - 0.0001 -
0.3593 01:02:57 - - 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0002 -
0.3593 01:02:54 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0002 -
0.3594 00:43:44 - - 0.0001 0.03% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی