ریال عربستان / روبل روسیه

SAR/RUB Ask
نرخ فعلی:: 20.1588 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 20.1588 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 20.1588 0.06

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ریال عربستان / روبل روسیه در روز جاری

۰۱:۴۴:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
20.1588 01:44:00 0.0038 0.02% 0.012 0.06% 0.0054 0.03% 0.0067 0.1588
20.155 01:03:28 - - 0.0082 0.04% 0.0016 0.01% 0.0029 0.155
20.155 01:03:25 0.0003 - 0.0082 0.04% 0.0016 0.01% 0.0029 0.155
20.1553 00:43:53 0.0019 0.01% 0.0085 0.04% 0.0019 0.01% 0.0032 0.1553
20.1534 00:24:19 - - 0.0066 0.03% - - 0.0013 0.1534
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی