ریال عربستان / پزو فیلیپین

SAR/PHP Ask
نرخ فعلی:: 13.33 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 13.33 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.33 0
واحد پولی : -
کشور : عربستان سعودی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۹ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال عربستان / پزو فیلیپین - 0.09 0.23 0.56 0.22 0.85

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی