ریال عربستان / کرون نروژ

SAR/NOK Ask
نرخ فعلی:: 2.4117 0.73
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.4117 0.73

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.4117 0.73

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ریال عربستان / کرون نروژ در روز جاری

۱۱:۲۲:۵۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.4117 11:22:51 0.0048 0.20% 0.0175 0.73% 0.0012 0.05% 0.0175 0.4117
2.4069 11:04:17 - - 0.0223 0.93% 0.0036 0.15% 0.0223 0.4069
2.4069 11:04:01 0.0029 0.12% 0.0223 0.93% 0.0036 0.15% 0.0223 0.4069
2.4098 10:45:46 0.0026 0.11% 0.0194 0.81% 0.0007 0.03% 0.0194 0.4098
2.4072 10:23:02 0.0004 0.02% 0.022 0.91% 0.0033 0.14% 0.022 0.4072
2.4076 10:04:43 - - 0.0216 0.90% 0.0029 0.12% 0.0216 0.4076
2.4076 10:04:42 0.0003 0.01% 0.0216 0.90% 0.0029 0.12% 0.0216 0.4076
2.4073 09:44:36 0.0005 0.02% 0.0219 0.91% 0.0032 0.13% 0.0219 0.4073
2.4068 09:23:37 0.0025 0.10% 0.0224 0.93% 0.0037 0.15% 0.0224 0.4068
2.4093 09:03:55 - - 0.0199 0.83% 0.0012 0.05% 0.0199 0.4093
2.4093 09:03:52 0.0024 0.10% 0.0199 0.83% 0.0012 0.05% 0.0199 0.4093
2.4069 08:44:21 0.0022 0.09% 0.0223 0.93% 0.0036 0.15% 0.0223 0.4069
2.4047 08:22:59 0.0001 - 0.0245 1.02% 0.0058 0.24% 0.0245 0.4047
2.4046 08:04:30 - - 0.0246 1.02% 0.0059 0.25% 0.0246 0.4046
2.4046 08:04:30 0.0014 0.06% 0.0246 1.02% 0.0059 0.25% 0.0246 0.4046
2.406 07:22:51 0.0003 0.01% 0.0232 0.96% 0.0045 0.19% 0.0232 0.406
2.4063 07:03:36 - - 0.0229 0.95% 0.0042 0.17% 0.0229 0.4063
2.4063 07:03:36 0.0005 0.02% 0.0229 0.95% 0.0042 0.17% 0.0229 0.4063
2.4058 06:43:58 0.0002 0.01% 0.0234 0.97% 0.0047 0.20% 0.0234 0.4058
2.4056 06:22:58 0.0005 0.02% 0.0236 0.98% 0.0049 0.20% 0.0236 0.4056
2.4061 06:04:11 - - 0.0231 0.96% 0.0044 0.18% 0.0231 0.4061
2.4061 06:04:08 0.0005 0.02% 0.0231 0.96% 0.0044 0.18% 0.0231 0.4061
2.4066 05:43:59 0.0005 0.02% 0.0226 0.94% 0.0039 0.16% 0.0226 0.4066
2.4071 05:23:19 0.0016 0.07% 0.0221 0.92% 0.0034 0.14% 0.0221 0.4071
2.4087 05:03:34 - - 0.0205 0.85% 0.0018 0.07% 0.0205 0.4087
2.4087 05:03:27 0.0038 0.16% 0.0205 0.85% 0.0018 0.07% 0.0205 0.4087
2.4049 04:43:57 0.002 0.08% 0.0243 1.01% 0.0056 0.23% 0.0243 0.4049
2.4069 04:22:55 0.0009 0.04% 0.0223 0.93% 0.0036 0.15% 0.0223 0.4069
2.406 04:03:16 - - 0.0232 0.96% 0.0045 0.19% 0.0232 0.406
2.406 04:03:10 0.0022 0.09% 0.0232 0.96% 0.0045 0.19% 0.0232 0.406
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی