ریال عربستان / پزوی مکزیک

SAR/MXN Ask
نرخ فعلی:: 5.3804 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.3804 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.3804 0.09
واحد پولی : -
کشور : عربستان سعودی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ریال عربستان / پزوی مکزیک در روز جاری

۰۲:۰۳:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5.3804 02:03:59 - - 0.005 0.09% 0.0047 0.09% 0.0366 0.3804
5.3804 02:03:59 0.002 0.04% 0.005 0.09% 0.0047 0.09% 0.0366 0.3804
5.3824 01:44:00 0.0027 0.05% 0.003 0.06% 0.0027 0.05% 0.0346 0.3824
5.3851 00:43:42 - - 0.0003 0.01% - - 0.0319 0.3851
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی