ریال عربستان / پزوی مکزیک

SAR/MXN Ask
نرخ فعلی:: 5.6732 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.6732 0.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.6732 0.16

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ریال عربستان / پزوی مکزیک

۰۱:۴۴:۲۲
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال عربستان / پزوی مکزیک 0.0238 0.1723 0.1912 0.3556 0.4052 0.6271

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3268
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3268
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6732
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.6732
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی