ریال عربستان / روپیه سریلانکا

SAR/LKR Ask
نرخ فعلی:: 54.11 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 54.11 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 54.11 -

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ریال عربستان / روپیه سریلانکا

در حال حاضر قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عربستان / روپیه سریلانکا
54.11 ریال
می باشد

قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا روز گذشته برابر با
54.11 ریال
بود

قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عربستان / روپیه سریلانکا برابر با 54.12 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / روپیه سریلانکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

54.12 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / روپیه سریلانکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

54.11 ریال

قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 54.11 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / روپیه سریلانکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 54.12 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.01  درصدی یا 0.01 ریال ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 53.46 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.21 درصدی یا 0.65 ریال ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 52.93 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.22 درصدی یا 1.18 ریال ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / روپیه سریلانکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 49.71 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.85 درصدی یا 4.4 ریال ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عربستان / روپیه سریلانکا برابر است با 54.13 ریال که در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عربستان / روپیه سریلانکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.01 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / روپیه سریلانکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.21 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / روپیه سریلانکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.22 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / روپیه سریلانکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.85 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا، 0.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا، 0.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا،  0.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 12.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا،  0.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا،  0.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا،  0.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / روپیه سریلانکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / روپیه سریلانکا،  0.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عربستان / روپیه سریلانکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی