ریال عربستان / دینار کویت

SAR/KWD Ask
نرخ فعلی:: 0.0802 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0802 0.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0802 0.12
واحد پولی : -
کشور : عربستان سعودی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۲۱:۱۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0802 04:21:15 0.0002 0.25% 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 -
0.0804 04:07:51 0.0002 0.25% 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 -
0.0802 03:56:14 0.0002 0.25% 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 -
0.0804 03:42:58 0.0002 0.25% 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 -
0.0802 03:35:19 - - 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 -
0.0802 03:35:18 0.0002 0.25% 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 -
0.0804 03:21:55 0.0002 0.25% 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 -
0.0802 02:42:16 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 -
0.0803 02:01:52 - - - - - - - -
0.0803 02:01:51 0.0001 0.12% - - - - - -
0.0802 01:56:14 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 -
0.0803 01:42:59 0.0001 0.12% - - - - - -
0.0802 01:28:14 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% 0.0001 -
0.0803 00:29:08 - - - - - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی