ریال عربستان / ین ژاپن

SAR/JPY Ask
نرخ فعلی:: 28.968 0.52
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 28.968 0.52
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 28.968 0.52
واحد پولی : -
کشور : عربستان سعودی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۳۵:۲۶

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 28.968
بالاترین قیمت روز 29.139
پایین ترین قیمت روز 28.968
بیشترین مقدار نوسان روز 0.15
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 29.123
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۸:۳۵:۲۶
نرخ روز گذشته 29.1177
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.52%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.1497
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,827,367 ریال
سکه
9,376,763 ریال
دلار
9,123,745 ریال
یورو
9,297,962 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0457 0.1575% 1400/02/20
یک ماه 0.0460 0.1585% 1400/01/28
شش ماه 1.2750 4.6041% 1399/08/28
یک سال 0.3905 1.3665% 1399/02/29
سه سال 0.5439 1.8430% 1397/02/28
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 29.10
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 29.10
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 29.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 29.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 29.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 28.72
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 28.44

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 29.11
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 29.10
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 29.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 29.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 29.11
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 28.67
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 28.20

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 28.74 28.85 28.75 28.86 -
حمایت 2 (S2) 28.85 28.91 28.76 28.91 -
حمایت 1 (S1) 28.91 28.95 28.78 29.03 28.88
نقطه پیوت (PP) 29.02 29.02 29.02 29.08 29.01
مقاومت 1 (R1) 29.08 29.09 29.15 29.20 29.05
مقاومت 2 (R2) 29.19 29.13 29.16 29.25 -
مقاومت 3 (R3) 29.25 29.19 29.18 29.37 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 29.1603 28.9680 29.1950 29.1150 0.51% 0.147
1400/02/26 28.9680 28.9680 29.1603 28.9680 0.66% 0.1923
1400/02/25 29.1630 28.9680 29.1683 29.1603 - 0
1400/02/24 29.1790 29.1417 29.2341 29.1603 0.11% 0.032
1400/02/23 29.2190 29.1923 29.2697 29.1923 0.08% 0.024
1400/02/22 28.9710 28.9657 29.2270 29.2163 0.83% 0.24
1400/02/21 29.0110 28.9097 29.0590 28.9763 0.13% 0.0374
1400/02/20 28.96 28.9275 29.1180 29.0137 0.36% 0.1043
1400/02/19 28.96 28.96 29.1180 29.1180 - 0
1400/02/18 28.9626 28.9546 29.1180 29.1180 - 0
1400/02/17 29.0830 28.9253 29.1417 29.1180 - 0
1400/02/16 29.1230 29.0738 29.1710 29.1180 - 0
1400/02/15 29.1341 29.1180 29.1908 29.1180 - 0
1400/02/14 29.0967 29.0768 29.1870 29.1180 - 0
1400/02/13 29.1603 29.0510 29.2483 29.1180 0.01% 0.004
1400/02/12 29.1603 29.1140 29.1603 29.1140 - 0
1400/02/11 29.1504 29.0140 29.1603 29.1140 0.34% 0.1
1400/02/10 29.0350 28.9888 29.1516 29.0140 0.06% 0.0183
1400/02/9 28.9748 28.9169 29.1188 29.0323 0.15% 0.0441
1400/02/8 28.9969 28.9691 29.0842 28.9882 0.02% 0.0061
1400/02/7 28.8331 28.8251 28.9969 28.9943 0.57% 0.1638
1400/02/6 28.7790 28.7150 28.8411 28.8305 0.22% 0.064
1400/02/4 28.7665 28.7665 28.7665 28.7665 0.21% 0.0613
1400/02/2 28.7981 28.7550 28.8545 28.8278 0.02% 0.0072
1400/02/1 28.8209 28.7729 28.8617 28.8350 0.02% 0.0072
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
28.968 18:35:26 - - 0.1497 0.52%
28.968 18:35:25 0.083 0.29% 0.1497 0.52%
29.051 18:22:00 0.083 0.29% 0.0667 0.23%
28.968 17:42:26 0.0643 0.22% 0.1497 0.52%
29.0323 17:22:16 0.016 0.06% 0.0854 0.29%
29.0483 17:02:31 - - 0.0694 0.24%
29.0483 17:02:28 0.0803 0.28% 0.0694 0.24%
28.968 16:28:22 0.091 0.31% 0.1497 0.52%
29.059 16:22:17 0.0107 0.04% 0.0587 0.20%
29.0697 16:08:15 0.0053 0.02% 0.048 0.17%
29.075 15:43:21 0.016 0.06% 0.0427 0.15%
29.059 15:22:18 0.091 0.31% 0.0587 0.20%
28.968 15:14:25 0.0937 0.32% 0.1497 0.52%
29.0617 15:08:20 0.0937 0.32% 0.056 0.19%
28.968 14:49:22 0.0857 0.30% 0.1497 0.52%
29.0537 14:43:23 0.0027 0.01% 0.064 0.22%
29.051 14:22:32 0.0027 0.01% 0.0667 0.23%
29.0483 14:08:15 0.0803 0.28% 0.0694 0.24%
28.968 13:56:20 0.067 0.23% 0.1497 0.52%
29.035 13:43:20 0.067 0.23% 0.0827 0.28%
28.968 13:35:37 - - 0.1497 0.52%
28.968 13:35:35 0.075 0.26% 0.1497 0.52%
29.043 13:22:15 0.075 0.26% 0.0747 0.26%
28.968 12:42:35 0.0937 0.32% 0.1497 0.52%
29.0617 12:08:17 0.0937 0.32% 0.056 0.19%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی