ریال عربستان / دینار اردن

SAR/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.1893 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1893 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1893 -

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ریال عربستان / دینار اردن

در حال حاضر قیمت ریال عربستان / دینار اردن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عربستان / دینار اردن
0.1893 ریال
می باشد

قیمت ریال عربستان / دینار اردن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عربستان / دینار اردن روز گذشته برابر با
0.1893 ریال
بود

قیمت ریال عربستان / دینار اردن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عربستان / دینار اردن نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عربستان / دینار اردن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عربستان / دینار اردن برابر با 0.1891 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / دینار اردن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1893 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / دینار اردن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1891 ریال

قیمت ریال عربستان / دینار اردن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دینار اردن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.1893 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال ریال عربستان / دینار اردن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / دینار اردن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دینار اردن   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 0.1893 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال ریال عربستان / دینار اردن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / دینار اردن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دینار اردن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.1893 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال ریال عربستان / دینار اردن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / دینار اردن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دینار اردن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 خرداد 1400  با رقم 0.1896 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.15 درصدی یا 0.0003 ریال ریال عربستان / دینار اردن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / دینار اردن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / دینار اردن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1399  با رقم 0.1893 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال ریال عربستان / دینار اردن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عربستان / دینار اردن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عربستان / دینار اردن برابر است با 0.1902 ریال که در تاریخ چهارشنبه 10 مرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دینار اردن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دینار اردن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عربستان / دینار اردن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دینار اردن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / دینار اردن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دینار اردن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / دینار اردن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دینار اردن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.15 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عربستان / دینار اردن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / دینار اردن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دینار اردن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دینار اردن، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دینار اردن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دینار اردن، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دینار اردن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دینار اردن،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دینار اردن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دینار اردن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دینار اردن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دینار اردن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دینار اردن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دینار اردن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / دینار اردن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 12.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / دینار اردن،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عربستان / دینار اردن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی