خبر

ریال عربستان / دلار جامائیکا

SAR/JMD Ask
نرخ فعلی:: 42.06 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 42.06 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 42.06 -

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی