ریال عربستان / فورینت مجارستان

SAR/HUF Ask
نرخ فعلی:: 85.96 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 85.96 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 85.96 -

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی