ریال عربستان / فورینت مجارستان

SAR/HUF Ask
نرخ فعلی:: 85.96 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 85.96 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 85.96 -

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ریال عربستان / فورینت مجارستان

در حال حاضر قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عربستان / فورینت مجارستان
85.96 ریال
می باشد

قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان روز گذشته برابر با
85.96 ریال
بود

قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عربستان / فورینت مجارستان برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / فورینت مجارستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

85.96 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / فورینت مجارستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

85.95 ریال

قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / فورینت مجارستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 86.95 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.13 درصدی یا 0.99 ریال ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / فورینت مجارستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 82.77 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.85  درصدی یا 3.19 ریال ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / فورینت مجارستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 78.16 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.97 درصدی یا 7.8 ریال ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / فورینت مجارستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 75.83 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.35 درصدی یا 10.13 ریال ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / فورینت مجارستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 79.24 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.48 درصدی یا 6.72 ریال ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عربستان / فورینت مجارستان برابر است با 90.34 ریال که در تاریخ جمعه 15 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / فورینت مجارستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.069751 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عربستان / فورینت مجارستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / فورینت مجارستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.85 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / فورینت مجارستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.97 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / فورینت مجارستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  13.35 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / فورینت مجارستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.48 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان، 3.85 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان، 3.85 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان،  3.85 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان،  3.85 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان،  3.85 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان،  3.85 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فورینت مجارستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فورینت مجارستان،  3.85 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عربستان / فورینت مجارستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی