ریال عربستان / یوان چین

SAR/CNY Ask
نرخ فعلی:: 1.7206 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.7206 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.7206 0.06
واحد پولی : -
کشور : عربستان سعودی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۰۹:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.7206 19:09:58 0.001 0.06% 0.001 0.06% 0.0017 0.10% 0.001 0.2794
1.7216 18:43:47 0.0011 0.06% 0.002 0.12% 0.0027 0.16% 0.002 0.2784
1.7205 18:29:57 0.0011 0.06% 0.0009 0.05% 0.0016 0.09% 0.0009 0.2795
1.7194 18:04:51 - - 0.0002 0.01% 0.0005 0.03% 0.0002 0.2806
1.7194 18:04:50 0.0005 0.03% 0.0002 0.01% 0.0005 0.03% 0.0002 0.2806
1.7189 17:29:56 0.0005 0.03% 0.0007 0.04% - - 0.0007 0.2811
1.7184 17:05:55 - - 0.0012 0.07% 0.0005 0.03% 0.0012 0.2816
1.7184 17:05:51 0.0012 0.07% 0.0012 0.07% 0.0005 0.03% 0.0012 0.2816
1.7172 16:43:43 0.0001 0.01% 0.0024 0.14% 0.0017 0.10% 0.0024 0.2828
1.7171 16:23:39 0.0002 0.01% 0.0025 0.15% 0.0018 0.10% 0.0025 0.2829
1.7169 16:05:23 - - 0.0027 0.16% 0.002 0.12% 0.0027 0.2831
1.7169 16:05:18 0.0001 0.01% 0.0027 0.16% 0.002 0.12% 0.0027 0.2831
1.7168 15:44:09 0.0003 0.02% 0.0028 0.16% 0.0021 0.12% 0.0028 0.2832
1.7165 15:22:58 0.0002 0.01% 0.0031 0.18% 0.0024 0.14% 0.0031 0.2835
1.7167 15:04:01 - - 0.0029 0.17% 0.0022 0.13% 0.0029 0.2833
1.7167 15:04:01 0.0003 0.02% 0.0029 0.17% 0.0022 0.13% 0.0029 0.2833
1.7164 14:43:45 0.0005 0.03% 0.0032 0.19% 0.0025 0.15% 0.0032 0.2836
1.7169 14:04:59 - - 0.0027 0.16% 0.002 0.12% 0.0027 0.2831
1.7169 14:04:58 0.0014 0.08% 0.0027 0.16% 0.002 0.12% 0.0027 0.2831
1.7183 13:43:49 0.0008 0.05% 0.0013 0.08% 0.0006 0.03% 0.0013 0.2817
1.7191 13:23:01 0.0013 0.08% 0.0005 0.03% 0.0002 0.01% 0.0005 0.2809
1.7178 13:04:10 - - 0.0018 0.10% 0.0011 0.06% 0.0018 0.2822
1.7178 13:04:09 0.0002 0.01% 0.0018 0.10% 0.0011 0.06% 0.0018 0.2822
1.718 12:23:50 0.0005 0.03% 0.0016 0.09% 0.0009 0.05% 0.0016 0.282
1.7185 12:06:02 - - 0.0011 0.06% 0.0004 0.02% 0.0011 0.2815
1.7185 12:06:01 0.0002 0.01% 0.0011 0.06% 0.0004 0.02% 0.0011 0.2815
1.7183 11:43:50 0.0002 0.01% 0.0013 0.08% 0.0006 0.03% 0.0013 0.2817
1.7181 11:23:19 0.0003 0.02% 0.0015 0.09% 0.0008 0.05% 0.0015 0.2819
1.7184 11:04:00 - - 0.0012 0.07% 0.0005 0.03% 0.0012 0.2816
1.7184 11:04:00 0.0007 0.04% 0.0012 0.07% 0.0005 0.03% 0.0012 0.2816
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی