ریال عربستان / یوان چین

SAR/CNY Ask
نرخ فعلی:: 1.7238 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.7238 0.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.7238 0.05
واحد پولی : -
کشور : عربستان سعودی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۳:۴۳:۴۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.7238 23:43:44 0.0001 0.01% 0.0008 0.05% 0.0008 0.05% 0.0009 0.2762
1.7239 23:08:59 0.0002 0.01% 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0008 0.2761
1.7241 22:22:38 0.0002 0.01% 0.0005 0.03% 0.0005 0.03% 0.0006 0.2759
1.7239 22:03:36 - - 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0008 0.2761
1.7239 22:03:34 0.0005 0.03% 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0008 0.2761
1.7244 21:43:32 0.0004 0.02% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0003 0.2756
1.724 20:43:28 0.0001 0.01% 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0007 0.276
1.7239 20:22:41 0.0002 0.01% 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0008 0.2761
1.7237 20:03:32 - - 0.0009 0.05% 0.0009 0.05% 0.001 0.2763
1.7237 20:03:32 0.0002 0.01% 0.0009 0.05% 0.0009 0.05% 0.001 0.2763
1.7239 19:22:31 0.0001 0.01% 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0008 0.2761
1.724 19:02:57 - - 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0007 0.276
1.724 19:02:56 0.0001 0.01% 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0007 0.276
1.7241 18:43:30 0.0007 0.04% 0.0005 0.03% 0.0005 0.03% 0.0006 0.2759
1.7234 18:22:19 0.0006 0.03% 0.0012 0.07% 0.0012 0.07% 0.0013 0.2766
1.724 18:03:23 - - 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0007 0.276
1.724 18:03:21 0.0003 0.02% 0.0006 0.03% 0.0006 0.03% 0.0007 0.276
1.7237 17:43:29 0.0014 0.08% 0.0009 0.05% 0.0009 0.05% 0.001 0.2763
1.7251 17:29:02 0.0011 0.06% 0.0005 0.03% 0.0005 0.03% 0.0004 0.2749
1.7262 17:03:36 - - 0.0016 0.09% 0.0016 0.09% 0.0015 0.2738
1.7262 17:03:33 0.0025 0.15% 0.0016 0.09% 0.0016 0.09% 0.0015 0.2738
1.7237 16:43:26 0.0013 0.08% 0.0009 0.05% 0.0009 0.05% 0.001 0.2763
1.725 16:22:32 0.0007 0.04% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0003 0.275
1.7243 16:08:50 0.001 0.06% 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0004 0.2757
1.7253 15:43:46 0.001 0.06% 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0006 0.2747
1.7243 15:08:48 0.0001 0.01% 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0004 0.2757
1.7242 14:43:30 0.0011 0.06% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0005 0.2758
1.7253 14:08:42 0.0011 0.06% 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0006 0.2747
1.7242 13:43:31 0.0001 0.01% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0005 0.2758
1.7241 13:22:24 0.0002 0.01% 0.0005 0.03% 0.0005 0.03% 0.0006 0.2759
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی