شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ریال سعودی / پزو شیلی

SAR/CLP Bid
نرخ فعلی 201.69 0
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: 201.69 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 201.69 0
واحد پولی: -
کشور : عربستان سعودی
شاخه: بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۱ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ریال سعودی / پزو شیلی - 3.23 12.16 7.94 24.78 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 205
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.31
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 207
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.31
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 213
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.31
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 217
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.31
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.59%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی