ریال عربستان / فرانک سوییس

SAR/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.2463 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2463 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2463 0.04

واحد پولی : -

کشور : عربستان سعودی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ریال عربستان / فرانک سوییس

در حال حاضر قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریال عربستان / فرانک سوییس
0.2463 ریال
می باشد

قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس روز گذشته برابر با
0.2464 ریال
بود

قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به روز گذشته
0.0001 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریال عربستان / فرانک سوییس برابر با 0.2465 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2465 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریال عربستان / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2462 ریال

قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / فرانک سوییس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 0.2488 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1. درصدی یا 0.0025 ریال ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / فرانک سوییس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 0.2424 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.6  درصدی یا 0.0039 ریال ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / فرانک سوییس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.2445 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.73 درصدی یا 0.0018 ریال ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / فرانک سوییس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 0.2397 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.75 درصدی یا 0.0066 ریال ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریال عربستان / فرانک سوییس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.2418 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.86 درصدی یا 0.0045 ریال ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریال عربستان / فرانک سوییس برابر است با 0.2679 ریال که در تاریخ چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.203335 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریال عربستان / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.6 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.73 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.75 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریال عربستان / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.86 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس، 1.6 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس، 1.6 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس،  1.6 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس،  1.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس،  1.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 49.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس،  1.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریال عربستان / فرانک سوییس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریال عربستان / فرانک سوییس،  1.6 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریال عربستان / فرانک سوییس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی