ریال عربستان / دلار کانادا

SAR/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.33 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.33 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.33 0.06
واحد پولی : -
کشور : عربستان سعودی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ریال عربستان / دلار کانادا در روز جاری

۱۹:۰۳:۳۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.33 19:03:36 - - 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0003 -
0.33 19:03:35 0.0002 0.06% 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0003 -
0.3302 18:43:41 0.0003 0.09% - - 0.0001 0.03% 0.0001 -
0.3299 18:22:57 0.0004 0.12% 0.0003 0.09% 0.0002 0.06% 0.0004 -
0.3295 18:03:22 - - 0.0007 0.21% 0.0006 0.18% 0.0008 -
0.3295 18:03:08 0.0003 0.09% 0.0007 0.21% 0.0006 0.18% 0.0008 -
0.3298 17:23:00 0.0004 0.12% 0.0004 0.12% 0.0003 0.09% 0.0005 -
0.3294 16:43:38 0.0002 0.06% 0.0008 0.24% 0.0007 0.21% 0.0009 -
0.3296 16:22:59 0.0001 0.03% 0.0006 0.18% 0.0005 0.15% 0.0007 -
0.3297 16:03:56 - - 0.0005 0.15% 0.0004 0.12% 0.0006 -
0.3297 16:03:54 0.0001 0.03% 0.0005 0.15% 0.0004 0.12% 0.0006 -
0.3296 15:43:58 0.0001 0.03% 0.0006 0.18% 0.0005 0.15% 0.0007 -
0.3297 15:22:50 0.0004 0.12% 0.0005 0.15% 0.0004 0.12% 0.0006 -
0.3293 15:03:29 - - 0.0009 0.27% 0.0008 0.24% 0.001 -
0.3293 15:03:29 0.0001 0.03% 0.0009 0.27% 0.0008 0.24% 0.001 -
0.3294 14:43:42 0.0001 0.03% 0.0008 0.24% 0.0007 0.21% 0.0009 -
0.3295 14:03:50 - - 0.0007 0.21% 0.0006 0.18% 0.0008 -
0.3295 14:03:49 0.0001 0.03% 0.0007 0.21% 0.0006 0.18% 0.0008 -
0.3296 13:43:47 0.0003 0.09% 0.0006 0.18% 0.0005 0.15% 0.0007 -
0.3299 12:23:01 0.0001 0.03% 0.0003 0.09% 0.0002 0.06% 0.0004 -
0.33 12:04:18 - - 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0003 -
0.33 12:04:17 0.0002 0.06% 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0003 -
0.3302 11:43:35 0.0002 0.06% - - 0.0001 0.03% 0.0001 -
0.3304 11:02:57 - - 0.0002 0.06% 0.0003 0.09% 0.0001 -
0.3304 11:02:55 0.0002 0.06% 0.0002 0.06% 0.0003 0.09% 0.0001 -
0.3302 10:43:35 0.0001 0.03% - - 0.0001 0.03% 0.0001 -
0.3301 10:03:53 - - 0.0001 0.03% - - 0.0002 -
0.3301 10:03:51 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% - - 0.0002 -
0.3302 09:43:36 0.0002 0.06% - - 0.0001 0.03% 0.0001 -
0.33 09:03:19 - - 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی