شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Santander Rendimiento Cartera FI

Santander Rendimiento Cartera FI
نرخ فعلی 93.815 0
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 93.815 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 93.815 0
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۴ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Santander Rendimiento Cartera FI - 0.0120 0.1750 0.1780 0.1800 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 94 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.185 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 94 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.185 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 94 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.185 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 93 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.815 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی