روبل روسیه سنا / فروش

Sana RUB Sell
نرخ فعلی:: 3,621 1.15
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 3,621 1.15
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,621 1.15
واحد پولی : ریال
کشور : روسیه
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۱۹:۱۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روبل روسیه سنا / فروش 41 27 52 271 121 1,421

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,630 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,628 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,447 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 174 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,327 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 294 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.84%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی