روبل روسیه سنا / فروش

Sana RUB Sell
نرخ فعلی:: 3,005 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 3,005 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,005 0
واحد پولی : ریال
کشور : روسیه
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روبل روسیه سنا / فروش - 5 5 495 705 2,155

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,988 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,126 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 121 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,206 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 201 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی