کرون نروژ سنا / فروش

Sana NOK Sell
نرخ فعلی:: 27,390 1.31
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 27,390 1.31
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 27,390 1.31
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۸:۱۲:۰۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ سنا / فروش 353 291 522 610 4,390 20,940

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,439 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,063 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 673 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,531 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 141 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,618 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 228 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.83%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی