کرون نروژ سنا / فروش

Sana NOK Sell
نرخ فعلی:: 24,650 2.71
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 24,650 2.71
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 24,650 2.71
واحد پولی : ریال
کشور : نروژ
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۰:۰۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ سنا / فروش 650 2,850 2,850 1,350 8,294 18,200

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,750 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,100 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,588 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,938 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,178 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,528 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,323 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,673 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.9%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی