کرون نروژ (سنا/فروش)

Sana NOK Sell
نرخ فعلی:: 29,872 1.35
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 29,872 1.35

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 29,872 1.35

واحد پولی : ریال

کشور : نروژ

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد کرون نروژ (سنا/فروش)

۰۸:۴۹:۱۵
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون نروژ (سنا/فروش) 404 119 1,836 3,061 1,872 15,172

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,582 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 710 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,087 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,215 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,092 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,220 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,697 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 175 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.59%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی