هزار وون کره (سنا/فروش)

Sana KRW Sell
نرخ فعلی:: 224,685 -
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 224,685 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 224,685 -

واحد پولی : ریال

کشور : کره جنوبی

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه هزار وون کره (سنا/فروش)

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
دلار آزاد (سنا/خرید) 267,884 ۱۱ آذر - - 267,884 261,736 0 2,259 267,884 273,174
دلار آزاد (سنا/فروش) 273,294 ۱۱ آذر - - 273,294 267,022 0 2,298 273,294 278,692
یورو آزاد (سنا/خرید) 309,738 ۱۱ آذر - - 309,853 309,738 0 4,429 309,738 313,792
یورو آزاد (سنا/فروش) 315,994 ۱۱ آذر - - 316,111 315,994 0 4,639 315,994 320,130
دلار (سنا/خرید) 261,610 ۱۱ آذر - - 261,610 261,610 0 5,273 272,679 274,767
دلار (سنا/فروش) 263,986 ۱۱ آذر - - 263,986 263,986 0 5,321 275,156 277,263
یورو (سنا/خرید) 296,282 ۱۱ آذر - - 296,282 296,282 0 7,922 308,186 314,442
یورو (سنا/فروش) 298,973 ۱۱ آذر - - 298,973 298,973 0 7,994 310,985 317,298
پوند (سنا/خرید) 348,138 ۱۱ آذر - - 348,138 348,138 0 10,372 363,226 368,460
پوند (سنا/فروش) 351,300 ۱۱ آذر - - 351,300 351,300 0 10,467 366,525 371,807
درهم (سنا/خرید) 71,235 ۱۱ آذر - - 71,235 71,235 0 1,436 74,249 74,818
درهم (سنا/فروش) 71,882 ۱۱ آذر - - 71,882 71,882 0 1,449 74,924 75,498
فرانک سویس (سنا/خرید) 284,541 ۱۱ آذر - - 284,541 284,541 0 4,987 295,293 298,316
فرانک سویس (سنا/فروش) 287,126 ۱۱ آذر - - 287,126 287,126 0 5,032 297,975 301,026
یورو / صرافی‌های بانکی 315,990 ۱۱ آذر - - 316,110 315,990 0 6,715 315,990 316,630
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی