صد ین ژاپن (سنا/فروش)

Sana JPY Sell
نرخ فعلی:: 233,957 0.12
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 233,957 0.12
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 233,957 0.12
واحد پولی : ریال
کشور : ژاپن
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد صد ین ژاپن (سنا/فروش)

۰۸:۴۹:۲۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 269 3,816 5,201 8,957 41,043 108,957

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 232,271 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,686 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 237,992 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,035 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 236,514 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,557 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 225,450 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,507 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.77%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی