صد ین ژاپن سنا / فروش

Sana JPY Sell
نرخ فعلی:: 240,411 0.48
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 240,411 0.48
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 240,411 0.48
واحد پولی : ریال
کشور : ژاپن
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
دلار آزاد سنا / خرید 261,915 ۲۸ شهریور - - 262,405 261,915 0 1,532 263,395 272,909
دلار آزاد سنا / فروش 267,205 ۲۸ شهریور - - 267,705 267,205 0 1,563 268,715 278,421
یورو آزاد سنا / خرید 308,618 ۲۸ شهریور - - 308,618 308,201 0 714 310,563 318,804
یورو آزاد سنا / فروش 314,852 ۲۸ شهریور - - 314,852 314,427 0 728 316,837 325,244
دلار سنا / خرید 262,039 ۰۹:۰۹:۱۵ 1,218 0.46% 262,039 262,039 262,039 798 263,918 269,852
دلار سنا / فروش   264,419 ۰۹:۱۹:۱۵ 1,229 0.46% 264,419 264,419 264,419 806 266,315 272,303
یورو سنا / خرید 307,307 ۰۹:۰۹:۱۵ 1,364 0.44% 307,307 307,307 307,307 2,741 309,644 318,275
یورو سنا / فروش 310,098 ۰۹:۱۹:۱۵ 1,377 0.44% 310,098 310,098 310,098 2,766 312,457 321,166
پوند سنا / خرید 360,026 ۰۹:۰۹:۱۵ 1,645 0.46% 360,026 360,026 360,026 2,096 363,020 371,501
پوند سنا / فروش 363,296 ۰۹:۱۹:۱۵ 1,660 0.46% 363,296 363,296 363,296 2,115 366,317 374,875
درهم سنا / خرید  71,352 ۰۹:۰۹:۱۵ 331 0.46% 71,352 71,352 71,352 217 71,863 73,479
درهم سنا / فروش 72,000 ۰۹:۱۹:۱۵ 335 0.47% 72,000 72,000 72,000 220 72,516 74,147
فرانک سویس سنا / خرید 281,092 ۰۹:۰۹:۱۵ 1,340 0.48% 281,092 281,092 281,092 5,530 284,907 295,868
فرانک سویس سنا / فروش 283,645 ۰۹:۱۹:۱۵ 1,352 0.48% 283,645 283,645 283,645 5,581 287,495 298,555
یورو / صرافی‌های بانکی 159,900 ۸ مرداد - - 159,900 159,900 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی