پوند سنا / فروش

Sana GBP Sell
نرخ فعلی:: 322,928 0.56
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 322,928 0.56
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 322,928 0.56
واحد پولی : ریال
کشور : بریتانیا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۸:۲۱:۱۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند سنا / فروش 1,799 6,495 8,420 11,218 94,709 250,632

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 328,658 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,730 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 325,557 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,629 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 323,962 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,034 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 328,155 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,227 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.62%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی