پوند سنا / فروش

Sana GBP Sell
نرخ فعلی:: 329,198 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 329,198 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 329,198 0
واحد پولی : ریال
کشور : بریتانیا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۴ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند سنا / فروش - 3,932 45,522 123,340 179,432 275,587

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 335,957 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,759 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 341,420 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12,222 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 342,346 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,148 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 296,406 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32,792 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.06%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی