پوند سنا / فروش

Sana GBP Sell
نرخ فعلی:: 322,928 0.56
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 322,928 0.56
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 322,928 0.56
واحد پولی : ریال
کشور : بریتانیا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 325,929.83
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 327,552.66
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 326,737.77
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 324,070.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 322,790.25
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 325,564.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 332,614.82

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 327,322.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 328,312.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 328,066.65
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 323,416.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 319,164.58
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 328,522.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 333,849.57

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 322,928 322,928 322,928 322,928 -
حمایت 2 (S2) 322,928 322,928 322,928 322,928 -
حمایت 1 (S1) 322,928 322,928 322,928 322,928 322,928
نقطه پیوت (PP) 322,928 322,928 322,928 322,928 322,928
مقاومت 1 (R1) 322,928 322,928 322,928 322,928 322,928
مقاومت 2 (R2) 322,928 322,928 322,928 322,928 -
مقاومت 3 (R3) 322,928 322,928 322,928 322,928 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی