پوند سنا / فروش

Sana GBP Sell
نرخ فعلی:: 316,689 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 316,689 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 316,689 0
واحد پولی : ریال
کشور : بریتانیا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 325,883.83
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 327,945.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 334,833.67
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 339,208.71
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 345,447.80
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 327,153.43
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 287,385.47

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 328,287.6
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 329,425.3
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 334,456.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 342,418.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 354,877.48
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 324,967.87
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 270,116.32

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 316,689 316,689 316,689 - -
حمایت 2 (S2) 316,689 316,689 316,689 158,344.5 -
حمایت 1 (S1) 316,689 316,689 316,689 - 316,689
نقطه پیوت (PP) 316,689 316,689 316,689 158,344.5 316,689
مقاومت 1 (R1) 316,689 316,689 316,689 - 316,689
مقاومت 2 (R2) 316,689 316,689 316,689 158,344.5 -
مقاومت 3 (R3) 316,689 316,689 316,689 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی