پوند سنا / فروش

Sana GBP Sell
نرخ فعلی:: 324,810 1.35
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 324,810 1.35
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 324,810 1.35
واحد پولی : ریال
کشور : بریتانیا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
دلار آزاد سنا / خرید 235,500 ۱۱:۳۳:۳۱ 3,000 1.27% 236,500 235,500 236,500 17,280 249,500 275,500
دلار آزاد سنا / فروش 247,500 ۱۱:۳۳:۳۱ 3,000 1.21% 248,500 247,500 248,500 17,217 259,500 289,300
یورو آزاد سنا / خرید 283,500 ۱۱:۳۳:۳۱ 1,500 0.53% 284,500 283,500 284,500 17,553 298,000 325,900
یورو آزاد سنا / فروش 295,500 ۱۱:۳۳:۳۱ 1,500 0.51% 296,500 295,500 296,500 16,679 308,000 335,000
دلار سنا / خرید 241,569 ۱۰:۴۸:۰۵ 6,764 2.80% 241,569 241,569 241,569 18,028 251,316 291,083
دلار سنا / فروش   244,960 ۱۰:۴۸:۰۵ 5,299 2.16% 244,960 244,960 244,960 16,855 252,923 286,597
یورو سنا / خرید 286,890 ۱۰:۴۸:۰۵ 7,249 2.53% 286,890 286,890 286,890 17,782 297,689 336,317
یورو سنا / فروش 294,308 ۱۰:۴۸:۰۵ 4,097 1.39% 294,308 294,308 294,308 14,816 299,880 340,493
پوند سنا / خرید 315,256 ۱۰:۴۸:۰۵ 5,376 1.71% 315,256 315,256 315,256 15,999 326,099 359,395
درهم سنا / خرید  65,593 ۱۰:۴۸:۰۵ 1,745 2.66% 65,593 65,593 65,593 4,024 68,086 75,329
درهم سنا / فروش 68,029 ۱۰:۴۸:۰۵ 1,612 2.37% 68,029 68,029 68,029 4,114 70,681 79,098
فرانک سویس سنا / خرید 268,000 ۱۰:۴۸:۰۵ 2,000 0.75% 268,000 268,000 268,000 5,744 - 288,000
فرانک سویس سنا / فروش 270,000 ۱۰:۴۸:۰۵ 588 0.22% 270,000 270,000 270,000 15,695 285,000 315,000
یورو / صرافی‌های بانکی 159,900 ۸ مرداد - - 159,900 159,900 0 - - -
دلار / صرافی‌های بانکی 120,500 ۷ مرداد - - 120,500 120,500 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی