یورو (سنا/فروش)

Sana EUR Sell
نرخ فعلی:: 312,475 1.07
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 312,475 1.07
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 312,475 1.07
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد یورو (سنا/فروش)

۰۸:۳۴:۲۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو (سنا/فروش) 3,301 7,609 1,196 33,924 28,018 154,212

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 306,562 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,913 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 311,094 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,381 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 307,821 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,654 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 292,520 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19,955 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.82%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی