یورو سنا / فروش

Sana EUR Sell
نرخ فعلی:: 263,481 4.5
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 263,481 4.5
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 263,481 4.5
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۰:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو سنا / فروش 11,351 11,267 19,647 47,704 81,817 200,546

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 262,619 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 862 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 273,215 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,734 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 284,835 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21,354 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 291,175 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27,694 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.51%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی