یورو سنا / فروش

Sana EUR Sell
نرخ فعلی:: 340,493 0.67
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 340,493 0.67
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 340,493 0.67
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۳:۰۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو سنا / فروش 2,268 17,307 17,769 171,798 216,000 293,172

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 352,833 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12,340 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 343,061 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,568 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 294,426 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46,067 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 247,887 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 92,606 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی