یووان چین سنا / فروش

Sana CNY Sell
نرخ فعلی:: 37,484 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 37,484 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 37,484 0
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۳۱ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یووان چین سنا / فروش - 1,735 1,484 3,516 14,763 29,474

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,633 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 851 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,058 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 426 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,542 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 942 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,712 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 228 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی