یووان چین سنا / فروش

Sana CNY Sell
نرخ فعلی:: 41,096 5.85
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 41,096 5.85
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 41,096 5.85
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۳۳:۰۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یووان چین سنا / فروش 2,404 346 234 22,596 24,481 35,053

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,291 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,195 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,397 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,301 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,263 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,833 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,717 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,379 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.57%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی