یووان چین سنا / فروش

Sana CNY Sell
نرخ فعلی:: 41,189 -
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 41,189 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 41,189 -
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یووان چین سنا / فروش - 248 1,450 5,189 2,618 29,211

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,040 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 149 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,032 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 157 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,853 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,336 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,458 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,731 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.96%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی