یووان چین سنا / فروش

Sana CNY Sell
نرخ فعلی:: 34,280 2.82
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 34,280 2.82
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 34,280 2.82
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۰:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یووان چین سنا / فروش 939 2,220 3,720 4,720 10,944 26,270

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,726 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,554 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,488 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,208 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,416 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,136 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,891 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,611 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.62%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی