فرانک سویس سنا / فروش

Sana CHF Sell
نرخ فعلی:: 246,209 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 246,209 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 246,209 0
واحد پولی : ریال
کشور : سوئیس
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فرانک سویس سنا / فروش - 1,291 8,791 35,124 69,209 194,309

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 245,347 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 862 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 247,340 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,131 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 259,370 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,161 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 264,020 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,811 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.23%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی