فرانک سویس (سنا/فروش)

Sana CHF Sell
نرخ فعلی:: 289,623 -
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 289,623 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 289,623 -
واحد پولی : ریال
کشور : سوئیس
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد فرانک سویس (سنا/فروش)

۱ آبان
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فرانک سویس (سنا/فروش) - 4,545 4,541 36,623 35,377 152,968

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 286,588 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,035 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 289,265 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 358 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 284,943 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,680 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 271,920 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,703 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.51%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی