دلار کانادا سنا / فروش

Sana CAD Sell
نرخ فعلی:: 198,833 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 198,833 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 198,833 0
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۶ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا سنا / فروش - 7,287 14,159 25,312 80,406 161,117

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 203,370 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,537 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 197,072 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,761 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 198,328 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 505 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 203,605 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,772 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.4%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی